Šta je zapravo E-Banking? 2021

Danas pričamo o tome koje su pogodnosti E bankinga, da li je siguran i kako da dođete do njega… E banking ili drugačije elektronsko bankarastvo predstavlja rešenje koje vam omogućava da putem interneta, brzo i lako pristupite svojim računima u banci.Osim što će vas spasiti od gužve po šalterima, radno vreme mu je 24 sata […]

Forma za osnivanje preduzeća

Forma za osnivanje preduzeća Popunite neophodne podatke i obavićemo proces otvaranja firme umesto vas. Ime Prezime Email Kontakt telefon Oblik pravne forme – Odaberi-Preduzetnik (Knjigaš ili Paušalac)DOODa li poseduješ elektronski sertifikat? Da NeVrsta usluge – Odaberi-Registracija firme u APR-u i podnošenje poreskih prijava ( 6000 din )Želim vaše usluge knjigovodstva ( Besplatno otvaranje firme )Taksa […]

Šta je Platni Promet? (U detalje objašnjeno) 2021

Šta znači Platni Promet? Platni promet podrazumeva plaćanja na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica. Dobro organizovan platni promet omogućuje nesmetane tokove platnih sredstava, povećava privrednu aktivnost i likvidnost.Suština platnog prometa je efikasno funkcionisanje privrede. Sa aspekta pozicije, platni promet možemo podeliti na unutrašnji i međunarodniUnutrašnjim platnim prometom smatraju se sva gotovinska i bezgotovinska […]

Koje vrste Kamata postoje? 2021

Kamate 2021 Šta je definicija kamate? Kamata predstavlja trošak pozajmljivanja novca.Po osnovu nastanka, možemo ih podeliti na: Zakonske – reguliše ih zakonUgovorne – regulisane su ugovorom Referentna kamata Predstavlja kamatnu stopu koju plaća Narodna banka Srbije poslovnim bankama za deponovanje dinarskih sredstava. Prema referentnoj kamatnoj stopi se određuju sve ostale kamatne stope banaka.Referentnu kamatnu stopu […]

Šta su Porezi, koliki su i sve o njima u 2021

Porez Srbija 2021

Porezi, porezi… Šta predstavlja porez? Od kada postoji država, postoji i potreba da se ona finansira. Način njenog finansiranja se veoma menjao tokom vremena. Tu nastupa POREZ! Danas, porezi predstavljaju najvažniji izvor prihoda budžeta i bez njih država ne bi mogla da finansira javna dobra i zajedničke potrebe. Čemu služi porez Osnovna svrha ubiranja poreza […]

Porez na Dobit? Srbija 2021

Porez na Dobit 2021

Porezi na Dobit? Šta je porez na dobit I na koga se odnosi? Porez na dobit je direktni porez koji nameće država pravnim licima. Drugačije se može nazvati I porez na preduzeća, odnosi se na pravna lica dok preduzetnici plaćaju sličan dohodak koji se naziva Porez na prihod od samostalne delatnosti. Koliki je porez na […]

Šta je PDV i kako funkcioniše? (2021)

PDV Srbija 2021

Sve o PDV-u u 2021 Šta je PDV? PDV je porez na dodatu vrednost, plaća se prilikom svake transakcije i time spada u porez na potrošnju. Ko je obveznik PDV-a? Nije vezan za pravni oblik.To znači da obveznici mogu biti i preduzetnici (sem paušalaca) i pravna lica (DOO)Subjekti svojom voljom mogu biti u sistemu PDV-a, […]

Porez na dohodak građana 2021

Porez na dohodak građana - Objašnjenje za 2021

Porez za Građane Porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila neto dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Srbiji. Građani čiji dohodak (primanja) u 2020. godini premašuje iznos od RSD 2.987.424 (trostruki iznos prosečne godišnje plate) su u obavezi […]

Elektronski potpis – Šta je i kako se koristi?

Šta je Elektronski Potpis

Elektronski Potpis! Šta je ustvari Elektronski potpis? Najjednostavnije rečeno, elektronski potpis predstavlja digitalnu zamenu za ručni potpis. Predstavlja skup podataka čiji je cilj da: Potvrdi pravi identitet Utvrdi valjanost potpisanih podataka Utvrdi vreme potpisivanja Onemogući poricanje odgovornosti za već potpisana dokumenta Čemu služi elektronski potpis? Ovakva vrsta potpisa otvara mogućnosti potpisivanja izvornog dokumenta na računaru […]

Osnivački Kapital za 2021

Osnivački kapital 2021

Osnivački Kapital Šta je osnivački kapital? Osnivački kapital predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo, drugačije se naziva i registrovani kapital. Upisani i uplaćeni kapital Prilikom osnivanja preduzeća osnivački kapital se mora upisati, ali ne i uplatiti.Minimalni novčani ulog za osnivanje DOO je 100rsd. Osnivači nemaju obavezu da iznos uplate prilikom osnivanja, već […]