Brisanje i likvidacija privrednih subjekata

Brisanje i likvidacija privrednih subjekata

Likvidacija je postupak zatvaranja privrednog društva, u kojem se prikuplja imovina DOO, a zatim prodaje ili unovčava, kako bi se prvo izmirila sva dugovanja prema poveriocima, a zatim preostala sredstva raspodelila osnivačima.

Proces likvidacije DOO je sledeći:

  • donošenje odluke o pokretanju likvidacije,
  • imenovanje likvidacionog upravnika,
  • registracija odluke o likvidaciji i objavljivanje registracije,
  • početni likvidacioni bilans,
  • obaveštavanje poverilaca,
  • početni likvidacioni izveštaj,
  • unovčenje imovine i isplata obaveza,
  • podnošenje izveštaja o sprovedenoj likvidaciji,
  • okončanje ili obustava likvidacije,
  • raspodela likvidacionog ostatka.


Kao što možete videti proces likvidacije nije baš jednostavan i zahteva dosta vremena.

Gašenje preduzetničke radnje je daleko brže i jednostavnije jer preduzetnik je fizičko lice. To je razlog zašto mi novim klijentima savetujemo da krenu sa otvaranjem preduzetničke radnje. Ukoliko posao krene kako valja, preregistrujete se u DOO, a ukoliko ne ide sve po planu lakše ćete ugasiti preduzetničku radnju.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Šta je zapravo E-Banking? 2021

Elektronsko bankarstvo Sve o E-Bankingu… Svi smo čuli za njega, ali šta je zapravo E-banking? Danas pričamo o tome koje su pogodnosti E bankinga, da

Forma za osnivanje preduzeća

Forma za osnivanje preduzeća Forma za Osnivanje firme je spremna: U nastavku se nalaze dve forme,  prva je za Preduzetnike a druga za DOO, popunite