Bruto i Neto Zarada

Bruto i Neto Zarada - Objašnjenje 2021

Zarada

Zarada jednog zaposlenog zavisi od više parametara.
Ukoliko je minimalna zarada u pitanju, takođe zavisi od vrste ugovora, broja radnih sati u mesecu, od uvećanja zarade i drugih faktora koji utiču na obračun.

Obaveza svakog preduzeća je da za svaki mesec obračuna i isplati radnicima zarade – bruto plate.

Svaka plata se satoji od:

  • neto zarade i

  • bruto zarade

Neto zarada

Neto zarada predstavlja iznos zarade koji se islaćuje radniku na kraju meseca, kao plata.
Sastoji se od osnovne zarade, koja se dobija kao proizvod cene rada i broja radnih sati u mesecu.

Osnovna zarada može da se uveća. Uvećana zarada se daje za rad u posebnim prilikama i uslovima (prekovremeni rad, rad na dan praznika, topli obrok itd.)
Kada se na osnovnu zaradu dodamo uvećanje, dobija se neto zarada.

Bruto zarada

Bruto zarada predstavlja ukupan trošak poslodavca za platu jednog zaposlenog.

Sastoji se od Neto zarade i obaveza poslodavca prema državi.

U obaveze spadaju porez na zarade i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Poslodavac ima obavezu da u celosti plati iznos za poreze i doprinose, najkasnije 30 dana od poslednjeg dana u mesecu.

Porez na zarade iznosi 10%.
Dobija se kada se od bruto iznosa oduzme neoporezivi iznos zarade i pomnoži sa 10%.

Doprinosi su prema stručnoj terminologiji definisani kao doprinosi na teret zaposlenog i doprinosi na teret poslodavca.

Doprinose na teret zaposlenog čine:

  • Doprinos za PIO

  • Doprinos za zdravstveno osiguranje

  • Doprinos za nezaposlenost

Doprinose na teret poslodavca čine:

  • Doprinos za PIO

  • Doprinos za zdravstveno osiguranje

Pokušali smo da Vam objasnimo neke osnovne pojmove koje bi trebalo da znate u vezi zarada.
Na vrstu obračuna utiče više faktora, od kojih je jedan i vrsta pravne forme, zato naš predlog je da za obračune angažujete adekvatnog i odgovornog knjigovođu!

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Evidencija stvarnih vlasnika​ 2021

Strani Vlasnici? Evidencija stvarnih vlasnika U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Centralna evidencija je javna,

Podeli članak:

Najnoviji članci

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim

Besplatan biznis vodič

Unikatni vodič koji će ti pomoći da na jednostavan i efikasan način započnes ili unaprediš već postojeći biznis.

Nadam se da uživaš u čitanju!
Zakaži sastanak ako želiš da ti MBA tim pomogne da knjigovodstvo bude cakum pakum.