Kamate 2021

Koje vrste kamata postoje i šta znače

Šta je definicija kamate?

Kamata predstavlja trošak pozajmljivanja novca.
Po osnovu nastanka, možemo ih podeliti na:

Zakonske – reguliše ih zakon
Ugovorne – regulisane su ugovorom

Referentna kamata

Predstavlja kamatnu stopu koju plaća Narodna banka Srbije poslovnim bankama za deponovanje dinarskih sredstava.

Prema referentnoj kamatnoj stopi se određuju sve ostale kamatne stope banaka.
Referentnu kamatnu stopu dređuje monetarni odbor Narodne banke Srbije na osnovu makroekonomskih kretanja u zemlji.

Zatezna kamata

Zatezna kamata predstavlja kaznenu kamatu zbog kašnjena ispunjenja novčane obaveze.

Dužnik koji zadocni sa ispunjenjem novčane obaveze – duguje, pored glavnice, i zateznu kamatu

Visinu zatezne kamate reguliše Zakon o visini stope zatezne kamate  (“Sl. list SRJ”, broj 9/01i “Sl. glasnik RS, br 31/11 ), kojim se propisuje kako se obračunava zatezna kamata na dinarska potraživanja, sama stopa je vezana za rast cena na malo, tj rast potrošačkih cena

Obzirom da je na snazi Zakon koji to reguliše, ne postoji mogućnost ugovaranja stope zatezne kamate jer je ona već ugovorena i primenjuje se po određenom šablonu.

Postoje kalkulatori zatezne kamate kako bi vam olakšali posao.

Ugovorne kamate

Ugovorna kamata predstavlja naknadu za upotrebu pozajmljenog novca. Visina kamatne stope se određuje ugovorom i kod nje ne postoje ograničenja pri ugovoranju iste. Iz tog razloga, ugovorna kamata ne može uživati sudsku zaštitu.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Evidencija stvarnih vlasnika​ 2021

Strani Vlasnici? Evidencija stvarnih vlasnika U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Centralna evidencija je javna,

Podeli članak:

Najnoviji članci

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim

Besplatan biznis vodič

Unikatni vodič koji će ti pomoći da na jednostavan i efikasan način započnes ili unaprediš već postojeći biznis.

Nadam se da uživaš u čitanju!
Zakaži sastanak ako želiš da ti MBA tim pomogne da knjigovodstvo bude cakum pakum.