Sve o zaradi preduzetnika

Lična zarada preduzetnika 2021

Zarada Preduzetnika

Izmenom poreskih zakona krajem 2013, preduzetnicima koji vode poslovne knjige omogućeno je da se opredele za ono što zovemo „Lična zarada Preduzetnika“.

Lična zarada preduzetnika smatra se novčanim iznosom kojim se preduzetnik obavezuje da isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje.

Lična zarada preduzetnika - PRIJAVA

Preduzetnik koji želi isplatu lične zarade, svoje opredeljene može dostaviti uz poresku prijavu PPDG-1S, koju je obavezi da elektronski podnese najkasnije 15 dana nakon osnivanja preduzetničke radnje.

Preduzetnik svoje opredeljenje ne može da menja u toku poreskog perioda. Ukoliko želi promenu, dužan je da nadležnom poreskom organu dostavi pismeno obaveštenje do 15. decembra tekuće godine. U skladu sa navedenim, preduzetnik će od 1. januara naredne godine početi da primenjuje.

Visina lične zarade preduzetnika

Visinu lične zarade, preduzetnik utvrđuje u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima.

Zakonom nisu definisani uslovi i kriterijumi za utvrđivanje mesečnog iznosa lične zarade.

Potrebno je voditi računa da bruto zarada ne bude niža od najniže osnovice za obračun doprinosa. Ukoliko je bruto lična zarada niža od važeće najniže osnovice za obračun doprinosa, neophodno je obračunati i platiti doprinose na najnižu mesečnu osnovicu.

Najniža osnovica se menja iz godinu u godine, te je neophodno pratiti zakonske regulative.

Rok Isplate

Rok za isplatu lične zarade je poslednji radni dan tekućeg meseca za prethodni mesec, kao i kod zarade zaposlenih,. Ukoliko preduzetnik ne isplati ličnu zaradu, dužan je da do navedenog roka obračuna i plati doprinose na najnižu osnovicu za obračun doprinosa.

Ukoliko Vas zanima od čega se sastoje zarade, kao i šta su pojmovi Bruto i Neto, bacite pogled na članak Zarada.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!