Osnivački Kapital

Detaljno objašnjenje za Osnivački Kapital 2021

Šta je osnivački kapital?

Osnivački kapital predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo, drugačije se naziva i registrovani kapital.

Upisani i uplaćeni kapital

Prilikom osnivanja preduzeća osnivački kapital se mora upisati, ali ne i uplatiti.
Minimalni novčani ulog za osnivanje DOO je 100rsd.

Osnivači nemaju obavezu da iznos uplate prilikom osnivanja, već to mogu učiniti u roku određenom u osnivačkom aktu, koji ne sme biti duži od 5 godina nakon usvajanja osnivačkog akta.

Osnovni kapital može biti u izražen u vidu:

  • Novčanog uloga

  • Nenovčanog uloga u obliku prava i stvari (neophodna je prethodna procena).

Osnivački kapital kao udeo u kapitalu društva

Unošenjem određenog uloga u DOO taj ulog postaje udeo u kapitalu. U skladu sa Zakonom, jedan član može biti vlasnik jednog udela, a ukupna vrednost pojedinačnog izražava se proporcionalno i u procentima.

U skladu sa Zakonom član ili osnivač društva po osnovu svog udela stiče sledeća prava:

  • Pravo glasa u skupštini,
  • Pravo na učešće u dobiti društva,
  • Pravo na učešće u likvidacionom ostatku,
  • Druga prava predviđena ovim zakonom.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!