Poreski Konsalting

Poresko savetovanje je samo deo MBA sfere stručnosti.

Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku, dok jednokratno savetovanje pružamo klijentima ad-hoc, po ukazanoj potrebi i za konkretan poreski problem.

Poresko savetovanje obuhvata raznovrsne poreske angažmane:

  • Usaglašavanje poslovanja sa propisima iz oblasti poreza na dobit
  • Optimizacija poreskog rizika u poslovnim transakcijama
  • Optimizacija poreza na dodatu vrednost – PDV
  • Poreski pregled poslovanja društva
  • Izveštaji o transfernim cenama, studije i analize
  • Poreski podsticaji prilikom ulaganja u Srbiju
  • Poresko planiranje u skladu sa važećom regulativom
  • Podrška u komunikaciji sa poreskim organima

Na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija, samo u periodu do 2018. godine, objavljeno je oko 8.000 objašnjenja propisa iz oblasti poreskih zakona, od kojih se preko 3.700 odnosi na Zakon o porezu na dodatu vrednost.

Sva zvanično objavljena mišljenja su aktuelna.
Gotovo je nemoguće da privredna društva, pored tekućih aktivnosti koje imaju, prate i poznaju svaki od relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, iako nepostupanje u skladu sa njima povlači prekršajnu, a često i krivičnu odgovornost.

Prateći tok događaja i pravila koja se često menjaju, osiguravamo da imate jasno i potpuno razumevanje propisa, što vam omogućava da sa sigurnošću donosite prave poslovne odluke.

Forma za osnivanje preduzeća

Forma za osnivanje preduzeća Popunite neophodne podatke i obavićemo proces otvaranja firme umesto vas. Ime Prezime Email Kontakt telefon Oblik pravne forme – Odaberi-Preduzetnik (Knjigaš