Poreski Konsalting - Poresko savetovanje

Poreski Konsalting

Poresko savetovanje je samo deo MBA sfere stručnosti.

Svojim klijentima pružamo konstantnu podršku, dok jednokratno savetovanje pružamo klijentima ad-hoc, po ukazanoj potrebi i za konkretan poreski problem.

Poresko savetovanje obuhvata raznovrsne poreske angažmane:

  • Usaglašavanje poslovanja sa propisima iz oblasti poreza na dobit

  • Optimizacija poreskog rizika u poslovnim transakcijama

  • Optimizacija poreza na dodatu vrednost – PDV

  • Poreski pregled poslovanja društva

  • Izveštaji o transfernim cenama, studije i analize

  • Poreski podsticaji prilikom ulaganja u Srbiju

  • Poresko planiranje u skladu sa važećom regulativom

  • Podrška u komunikaciji sa poreskim organima

Na zvaničnom sajtu Ministarstva finansija, samo u periodu do 2018. godine, objavljeno je oko 8.000 objašnjenja propisa iz oblasti poreskih zakona, od kojih se preko 3.700 odnosi na Zakon o porezu na dodatu vrednost.

Sva zvanično objavljena mišljenja su aktuelna.
Gotovo je nemoguće da privredna društva, pored tekućih aktivnosti koje imaju, prate i poznaju svaki od relevantnih zakonskih i podzakonskih akata, iako nepostupanje u skladu sa njima povlači prekršajnu, a često i krivičnu odgovornost.

Prateći tok događaja i pravila koja se često menjaju, osiguravamo da imate jasno i potpuno razumevanje propisa, što vam omogućava da sa sigurnošću donosite prave poslovne odluke.

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Šta je zapravo E-Banking? 2021

Elektronsko bankarstvo Sve o E-Bankingu… Svi smo čuli za njega, ali šta je zapravo E-banking? Danas pričamo o tome koje su pogodnosti E bankinga, da

Forma za osnivanje preduzeća

Forma za osnivanje preduzeća Forma za Osnivanje firme je spremna: U nastavku se nalaze dve forme,  prva je za Preduzetnike a druga za DOO, popunite