Priprema i podnošenje finansijskih izveštaja

Finansijski izveštaj preduzeća pruža sve potrebne informacije o rezultatima obavljenih transakcija.

Izveštaji se sastavljaju najmanje jednom godišnje, a mogu se sastavljati i u kraćem vremenskom razdoblju.

Redovne finansijske izveštaje na kraju godine moraju da podnesu sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo.

U ovu uslugu spada izrada obrazaca bilansa stanja, bilansa uspeha i statističkog aneksa i odnosi se na mikro preduzeća dok se za mala, srednja i velika preduzeća rade i dodatni obrasci poput izveštaja o tokovima gotovine, izveštaja o promenama na kapitalu i napomene uz finansijski izveštaj.

Vanredni finansijski izveštaj sastavlja se u slučajevima statusnih promena i to sa stanjem na dan koji prethodi danu upisa statusne promene.

Osim ispunjenja zakonskih obaveza u vidu izrade finansijskog izveštaja, završni račun i krajnja slika poslovanja preduzeća, značajni su radi ostvarenja prava na dobijanje kredita, lizinga i donacija, kao i učešća na tenderima.

Dopustite da Vam sastavimo završni račun na pravi način i obezbedite sebi sva neophodna sredstva.

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije,