Porezi, porezi...

Šta je Porez i za šta sve postoji

Šta predstavlja porez?

Od kada postoji država, postoji i potreba da se ona finansira. Način njenog finansiranja se veoma menjao tokom vremena. Tu nastupa POREZ!

Danas, porezi predstavljaju najvažniji izvor prihoda budžeta i bez njih država ne bi mogla da finansira javna dobra i zajedničke potrebe.

Čemu služi porez

Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države.
Novac iz zajedničkog budžeta se koristi na plate zaposlenih u zdravstvu, obrazovanju, vojsci…

Koristi se za penzije, ali i za ulaganje države u infrastrukturu i razne podsticaje privredi.
Porez služi za očuvanje dugoročne stabilnosti zemlje.

Siva Ekonomija

Siva ekonomija predstavlja prepreku u stvaranju kvalitetnijeg života svakog pojedinca.
Smanjenje sive ekonomije znači bolja naplata poreza, što znači više ulaganja u infrastrukturu, zdravstvo itd..

Obim sive ekonomije u prethodnih 5 godina je smanjen sa 21.2 na 15.4 bruto domaćeg prozivoda
Smanjene obima sive ekonomije jedan od strateških prioriteta države.

Porezi koji se plaćaju u Srbiji

Tri osnovnva subjekta oporezivanja u poreskom sistemu su potrošnja, dohodak i imovina.

U potrošnju ubrajamo sledeće poreze:

PDV 
– Predstavlja opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i pružanje usluga

Akciza
– Predstavlja porez na potrošnju određenih dobara
– Obveznik akcize je proizvođač, odnosno uvoznik akciznih proizvoda.

Porez na zarade
– Porez na zarade iznos 10%
– Porez na premije neživotnih osiguranja
– Obveznik poreza na premije osiguranja je društvo za osiguranje.
Poreska osnovica za obračunavanje poreza na premije osiguranja je iznos ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom o osiguranju, dok sam porez iznosi 5%.


Za dohodak se vezuju sledeći porezi:
Porez na dobit pravnih lica (direktni porez na dohodak koji nameće država).
Porez na dohodak građana (porez koji plaćaju sva fizička lica koja ostvaruju dohodak) 

U poreze na imovinu spadaju sledeći:
– Porez na imovinu
– Porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja.
– Informacije u vezi sa porezom na imovinu kao i mogućnost provere stanja na tom računu možete dobiti od Uprave javnih prihoda pri Jedinicama lokalne samouprave (opštine) gde se nepokretnost nalazi.
– Porez na nasleđe i poklon
– Pojedinac koji nasleđuje imovinu ili dobija imovinu kao poklon podležu plaćanju poreza na nasleđe i poklon. Ovo takođe važi i za pravna lica.
– Stopa poreza je proporcionalna i iznosi 2,5%.

Porez na prenos apsolutnih prava
– Porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa prava svojine na nepokretnosti.
– Poreska stopa poreza na prenos apsolutnih prava je 2,5% i rok za podnošenje poreske prijave iznosi 30 dana od dana nastanka poreske obaveze.
– Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovor o prodaji nepokretnosti.


Porez na upotrebu, držanje i nošenje dobara…

Ovde ubrajamo:
– porez na upotrebu motornih vozila;
– porez na upotrebu plovila;
– porez na upotrebu vazduhoplova;
– porez na registrovano oružje.

PDV zauzima prvo mesto kao prihod od poreza sa čak 51%, detaljnije o njemu na linku OVDE

Imate pitanje?

Tu smo da vam pomognemo oko svega i rešimo svaku vašu nedoumicu.
Imate problem ili pitanje?
MBA Invest ima rešenje!

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije,

Podeli članak:

Najnoviji članci

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim

Besplatan biznis vodič

Unikatni vodič koji će ti pomoći da na jednostavan i efikasan način započnes ili unaprediš već postojeći biznis.

Nadam se da uživaš u čitanju!
Zakaži sastanak ako želiš da ti MBA tim pomogne da knjigovodstvo bude cakum pakum.