Vođenje platnog prometa i e-bankinga

Ažurna evidencija platnog prometa Vam stvara jasnu sliku sa koliko novca raspolažete. Dobar pregled situacije je od velikog značaja kako bi Vaš sledeći potez bio pun pogodak!

Usluge platnog prometa obuhvataju:

Gotovinsko plaćanje
Uplata i isplata gotovine u korist i na teret tekućeg računa

– uplata dnevnog pazara
– pozajmice
– naplata čekova
– podizanje neto zarada
– podizanje gotovine za gotovinske račune

Bezgotovinsko plaćanje
Prenos i naplata sredstava sa računa
– nalog za prenos
– nalog za naplatu
– e-banking

Obračunsko plaćanje
Atraktivan oblik izmirenja obaveza i naplate potraživanja
– ugovor o preuzimanju potraživanja i dugovanja
– kompenzacija
– cesija
– asignacija

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije,