Blog o knjigovodstvu

Mesto korisnih saveta iz sveta knjigovodstva. Sve što vas zanima u vezi firme, poreza, vođenja knjiga, zakona i propisa – sve je to na MBA Invest Blogu sa željom da vam olakšamo poslovanje i sačuvamo novac i vreme!

Novi model fiskalizacije

Novi Zakon o fiskalizaciji predviđa promene postojećih pravila i propisa i usklađivanje sa aktuelnim tržišnim uslovima. Nakon što su obavljene detaljne analize postojećeg sistema fiskalizacije,

Završni račun – krajnja slika firme

Kraj svake fiskalne godine je vreme kada sva pravna lica i preduzetnici koji vode dvojno knjigovodstvo treba da podnesu završni račun. Zbog toga ćemo vam

Šta je zapravo E-Banking? 2021

Danas pričamo o tome koje su pogodnosti E bankinga, da li je siguran i kako da dođete do njega… E banking ili drugačije elektronsko bankarastvo

Forma za osnivanje preduzeća

Forma za osnivanje preduzeća Popunite neophodne podatke i obavićemo proces otvaranja firme umesto vas. Ime Prezime Email Kontakt telefon Oblik pravne forme – Odaberi-Preduzetnik (Knjigaš

Šta je Platni Promet? (U detalje objašnjeno) 2021

Šta znači Platni Promet? Platni promet podrazumeva plaćanja na svim relacijama između fizičkih i pravnih lica. Dobro organizovan platni promet omogućuje nesmetane tokove platnih sredstava,

Koje vrste Kamata postoje? 2021

Kamate 2021 Šta je definicija kamate? Kamata predstavlja trošak pozajmljivanja novca.Po osnovu nastanka, možemo ih podeliti na: Zakonske – reguliše ih zakonUgovorne – regulisane su

Porez Srbija 2021

Šta su Porezi, koliki su i sve o njima u 2021

Porezi, porezi… Šta predstavlja porez? Od kada postoji država, postoji i potreba da se ona finansira. Način njenog finansiranja se veoma menjao tokom vremena. Tu

Porez na Dobit 2021

Porez na Dobit? Srbija 2021

Porezi na Dobit? Šta je porez na dobit I na koga se odnosi? Porez na dobit je direktni porez koji nameće država pravnim licima. Drugačije

Porez na dohodak građana - Objašnjenje za 2021

Porez na dohodak građana 2021

Porez za Građane Porez na dohodak građana Godišnji porez na dohodak građana plaćaju fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila neto dohodak veći od

Šta je Elektronski Potpis

Elektronski potpis – Šta je i kako se koristi?

Elektronski Potpis! Šta je ustvari Elektronski potpis? Najjednostavnije rečeno, elektronski potpis predstavlja digitalnu zamenu za ručni potpis. Predstavlja skup podataka čiji je cilj da: Potvrdi

Osnivački kapital 2021

Osnivački Kapital za 2021

Osnivački Kapital Šta je osnivački kapital? Osnivački kapital predstavlja novčanu vrednost upisanih uloga članova u to društvo, drugačije se naziva i registrovani kapital. Upisani i

Centralna Evidencija stvarnih vlasnika - 2021

Evidencija stvarnih vlasnika​ 2021

Strani Vlasnici? Evidencija stvarnih vlasnika U Agenciji za privredne registre je od 31. decembra 2018. godine uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Centralna evidencija je javna,

Lična Zarada Preduzetnika - Zakon

Kolika je Lična zarada Preduzetnika?

Sve o zaradi preduzetnika Zarada Preduzetnika Izmenom poreskih zakona krajem 2013, preduzetnicima koji vode poslovne knjige omogućeno je da se opredele za ono što zovemo

Bruto plata i Neto plata - objjašnjenje 2021

Bruto i Neto Zarada – Objašnjenje 2021

Bruto i Neto Zarada Zarada Zarada jednog zaposlenog zavisi od više parametara. Ukoliko je minimalna zarada u pitanju, takođe zavisi od vrste ugovora, broja radnih

Subvencije 2021

Subvencije – Olakšice i objašnjenja za 2021

Subvencije u 2021 godini Šta su Subvencije? Subvencije predstavljaju bespovratna novčana sredstva koje daje država. Postoji raznih vrsta subvencija I one se menjaju iz godine

Ko je preduzetnik i koje su njegove prednosti

Ko je Preduzetnik i koje su prednosti? 2021

Preduzetništvo 2021 Ko je Preduzetnik? Preduzetnik je fizičko lice koje je registrovano za obavljanje određene delatnosti radi sticanja prihoda. Preduzetnik dakle nije pravno lice, već

Šta je paušalno oporezivanje

Paušalno oporezivanje u 2021

Paušalno Oporezivanje 2021 Šta je paušalno oporezivanje? Preduzetnik u zavisnosti od šifre delatnosti koju obavlja, ima mogućnost da se paušalno oporezuje.Paušalno oporezivanje znači da preduzetnik

Šta je EKO Taksa i ko je plaća

Šta je EKO Taksa? 2021

EKO Taksa 2021 Eko taksa stvara mnogo nedoumica… Zato ćemo u ovom tekstu ćemo dati odgovore na vaša pitanja. Šta je EKO Taksa? – predstavlja

Otvaranje firme 2021

Kako otvoriti firmu? 2021

Otvaranje Firme 2021 Kako otvoriti Firmu? Razmišljate odakle početi i kako otvoriti firmu? Pokušaćemo da vam stvorimo što približniju sliku onoga što vas čeka u

Šta je Virtuelna Kancelarija - MBA Invest

Virtuelna Kancelarija 2021

Virtuelna Kancelarija 2021 Šta je Virtuelna Kancelarija? Virtuelna kancelarija predstavlja sve češći koncept poslovanja, gde na virtuelnom mestu dobijate uslugu standardne kancelarije. U suštini firme